ABSOLWENCIE LICEUM
Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 29 grudnia 2020r. absolwenci liceów w roku szkolnym 2020/2021 przystępują do obowiązkowego egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny.
Oznacza to, iż absolwent ZWOLNIONY jest ze zdawania egzaminu maturalnego w CZĘŚCI USTNEJ oraz z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO!
Jeszcze mało argumentów aby przystąpić do matury?
Proszę bardzo:
Na stronie cke.gov.pl zaktualizowane zostały informatory z obowiązkową podstawą programową. Oznacza to, iż zakres materiału uległ okrojeniu (czyli matura ma być łatwiejsza!)
Apelujemy przede wszystkim do absolwentów liceów, którym został do zaliczenia jeden przedmiot lub dwa.
Gorąco zachęcamy do złożenia deklaracji maturalnej osobiście w szkole macierzystej do 7 lutego 2021r.
Taka szansa może się nie powtórzyć!