Zmiana w planie na dzień 08.04 (poniedziałek) i 09.04 (wtorek)

(nieobecność p. Adama Łuczak)

Szkoła Podstawowa:

VII A – w poniedziałek uczniowie przychodzą na 5 godz. lekcyjną (tj. 11:40)

VII B – we wtorek uczniowie zamiast j. niemieckiego mają WF

Szkoła Branżowa I Stopnia:

I BB – w poniedziałek uczniowie zamiast j. niemieckiego mają WF

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży:

I LO – we wtorek uczniowie nie mają ostatnich dwóch godz. j. niemieckiego

II LO – w poniedziałek uczniowie przychodzą na 7 godz. lekcyjną (tj. 13:30)