SZKOŁA PAMIĘTA

„Szkoła Pamięta” – dziękujemy za udział w akcji!

Nasz szkoła również przyłączyła się do akcji MEN „Szkoła pamięta”. To hołd oddany naszym bohaterom, którzy ginęli, byli mordowani za wolną Polskę.
Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla danej wspólnoty.