NOWOŚĆ = TECHNIKUM = NOWOŚĆ

Od 1 września 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie oferuje możliwość podjęcia nauki w nowopowstałym Technikum dla młodzieży w branży teleinformatycznej.

Każdy uczeń liceum realizuje program technikum, dzięki czemu po 5 latach uzyskuje wykształcenie średnie oraz może podejść do egzaminu maturalnego oraz zawodowego.

Oferujemy Ci naukę w zawodach:

– technik eksploatacji obsługi portów i terminali:

  • SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach,
  • SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach.

– technik programista:

  • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
  • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

technik handlowiec

 


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

  •  Podanie (prosimy drukować dwustronnie) –> POBIERZ PODANIE
  •  Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
  •  Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  •  Trzy zdjęcia
  •  Zaświadczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeśli dotyczy)
  •  Zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku jego stwierdzenia)