Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Każdy uczeń liceum realizuje program liceum ogólnokształcącego, dzięki czemu po 4 latach uzyskuje wykształcenie średnie oraz może podejść do matury.

Dodatkowo od klasy 2- realizuje moduły zawodowe (przedmioty przypisane do wybranej przez Ciebie innowacji), dzięki czemu możesz uzyskać  nowe kwalifikacje = atrakcyjny zawód.

Oferujemy Ci naukę w:

klasie medycznej,

klasie kosmetycznej,

klasie nauki programowania

klasie obsługi podróżnych.

 

Od klasy 1 –4,  tak jak we wszystkich liceach realizujesz klasyczny program nauczania. Następnie  możesz podejść do matury.

Od klasy 2 – realizujesz przedmioty zawodowe, dzięki którym w ostatniej klasie zdobędziesz zawód.

 


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

  •  Podanie (prosimy drukować dwustronnie) –> POBIERZ PODANIE
  •  Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
  •  Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  •  Trzy zdjęcia
  •  Zaświadczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeśli dotyczy)
  •  Zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku jego stwierdzenia)