Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Każdy uczeń liceum realizuje program liceum ogólnokształcącego, dzięki czemu po 4 latach uzyskujesz wykształcenie średnie, możesz podejść do matury.

Dodatkowo od klasy 2- realizujesz moduły zawodowe (przedmioty przypisane do wybranej przez Ciebie innowacji), dzięki czemu możesz uzyskać  nowe kwalifikacje = atrakcyjny zawód.

Oferujemy Ci naukę w:

klasie medycznej,

 

klasie kosmetycznej,

 

NOWOŚĆ klasie obsługi podróżnych w portach i terminalach NOWOŚĆ 

 

– NOWOŚĆ klasie nauki programowania NOWOŚĆ 


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

  •  Podanie (prosimy drukować dwustronnie) –> POBIERZ PODANIE
  •  Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
  •  Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  •  Trzy zdjęcia
  •  Zaświadczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (jeśli dotyczy)
  •  Zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku jego stwierdzenia)