Edukacja domowaRuszamy z naborem do Edukacji domowej dla Szkoły Branżowej I Stopnia, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego.

Czym jest edukacja domowa

Każde dziecko, które ma od 6 do 18 lat, musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. Dyrektor przedszkola albo szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się w domu. Wniosek należy złożyć do dyrektora przedszkola, szkoły, do której dziecko jest przyjęte. Wtedy nauczycielami dziecka mogą być:

  • rodzice,
  • opiekunowie prawni,
  • inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie.

Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.

Dyrektor szkoły może się zgodzić na edukację domową w danym roku szkolnym i wskazać w decyzji etap edukacyjny. Są trzy etapy:

  • I etap – I, II i III klasa szkoły podstawowej,
  • II etap – IV–VIII klasa szkoły podstawowej,
  • III etap – szkoła ponadpodstawowa.

Usługa jest bezpłatna.

Więcej informacji TUTAJ i w tym linku

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dl LO, Technikum i SBIIS

Programy nauczania do szkoły ponadpodstawowej

Wykaz podręczników