Rady pedagogiczne i zakończenie roku – szkoły policealne i medyczne

Rada Pedagogiczna semestrów kończących (III BHP i II OM) – 21 stycznia (poniedziałek) – godz.16.00 Rada Pedagogiczna wszystkich pozostałych semestrów – 30 stycznia (środa) – godz.16.00 Zakończenie roku dla semestrów III BHP i II OM – 27 stycznia godzina 14.00

Szczegóły

Godziny pracy sekretariatu w okresie świątecznym

Godziny pracy sekretariatu głównego w okresie świątecznym: 21.12.2018    8:30-15:30 22.12.2018 – 26.12.2018   NIECZYNNE 27.12.2018    8:30-15:30 28.12.2018    8:30-15:30 29.12.2018 – 30.12.2018   NIECZYNNE 31.12.2018    8:30-14:00 01.01.2019    NIECZYNNE

Szczegóły

TERMINY ZJAZDÓW DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH I MEDYCZNYCH

TERMINY ZJAZDÓW DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH I MEDYCZNYCH STYCZEŃ 2019 – CZERWIEC 2019 01-03.02.2019 22-24.02.2019 08-10.03.2019 22-24.03.2019 05-07.04.2019 26-28.04.2019 17-19.05.2019 05-02.06.2019 14-16.06.2019 Higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny zajęcia co tydzień. W związku z małą ilością zjazdów, mogą odbyć się zajęcia dodatkowe w ustalonym wcześniej terminie.  

Szczegóły

Egzamin zawodowy – materiały i przybory pomocnicze na egzaminie (styczeń 2019r.)

„Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym zgodnie z PPKwZ z 2012 r. oraz zgodnie z PPKwZ z 2017 r. w sesji styczeń-luty 2019 w części pisemnej https://www.nauka.etczew.eu/wp-content/uploads/2018/12/2018_12_03_Komunikat_o_przyborach_pisemny.pdf w części praktycznej https://www.nauka.etczew.eu/wp-content/uploads/2018/12/2018_12_03_Komunikat_o_przyborach_praktyczny.pdf

Szczegóły