Pedagodzy szkół dziennych – tel. 660-683-910

Monika Waśkiewicz – mgr pedagogiki, specjalność resocjalizacja, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów i konferencji z zakresu profilaktyki środowiskowej oraz przygotowujących do pracy z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, społeczny kurator sądowy

Aleksandra Sikorska – mgr pedagogiki, specjalność resocjalizacja, specjalista terapii pedagogicznej, uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów i konferencji z zakresu profilaktyki środowiskowej oraz przygotowujących do pracy z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, społeczny kurator sądowy

Godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 15.30

środa 8.00 – 15.30

czwartek 8.00 – 15.00

piątek 8.00 – 15.00

 

Psycholog szkolny – tel. 660-683-910

Iwona Haase – mgr psychologii, ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów i konferencji z zakresu psychologii

Natalia Olek – pomoc psychologiczna

Godziny pracy:

mgr Iwona Haase

wtorek 8.30-13.30

środa 12:15-14:15 (ul. Sobieskiego 10)

czwartek 12.15-15.15  (ul. Sobieskiego 10)

Natalia Olek

poniedziałek 9.00-15.30

wtorek 9.00-15.30

środa 9.00-15.00

czwartek 8.30-14.30

piątek 9.00-15.00