= NOWOŚĆ =

Od 01 września 2020r. Szkoła Branżowa II Stopnia rozpoczyna kształcenie dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia.

2-letnia Szkoła Branżowa II Stopnia umożliwi absolwentom Szkoły Branżowej I Stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że po ukończeniu branżowej szkoły II Stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Najważniejszym aspektem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego. W Szkole Branżowej II Stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze Szkołą Branżową I Stopnia.

U Nas możesz się kształcić w następujących zawodach:

(kliknij w poniższą nazwę zawodu)

       TECHNIK LOGISTYK                    TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

                                   

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH         

 

Poza wyżej wymienionymi zawodami umożliwiamy także kształcenie w klasie wielozawodowej

 


Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

a) Podanie (prosimy drukować dwustronnie) –> POBIERZ PODANIE

b) Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia

c) Trzy zdjęcia

d) Zaświadczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej (kserokopia)

e) Zaświadczenie o niepełnosprawności (w przypadku jego stwierdzenia)

 

= ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZŁOŻENIA PODANIA =

„NAUKA” dla Ciebie