„Aktywna lekcja historii”

Czy wiesz, że pierwsi osadnicy pojawili się na terenach Polski już 1500 lat p.n.e.? Czy pamiętasz, jakie plemiona zamieszkiwały nowopowstałe państwo Polskie? Na te i inne pytania uczniowie klas pierwszych LO odpowiedzieli sobie sami podczas aktywnej lekcji historii. Praca z mapą oraz atlasami historycznymi pozwoliła poznać historię Państwa Polskiego od najwcześniejszych lat.

Warsztaty terapeutyczno-muzyczne

Młodzież z CKZ Nauka miała ostatnio niezwykłą okazję uczestniczyć w warsztatach terapeutyczno-muzycznych prowadzonych przez Agnieszkę Czajkowską-Wendorff. Warsztaty te były ukierunkowane na budowanie relacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz rozwiązywanie konfliktów. Dodatkowo, Pani Psycholog Agnieszka Czajkowska-Wendorff poprowadziła medytację, która pomogła uczestnikom znaleźć wewnętrzny spokój. Medytacja odbywała się przy dźwiękach muzyki Pana Błażeja Pawliny – muzykoterapeuty. Młodzież…