KURS UZUPEŁNIAJĄCY DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

(dot. absolwentów kierunku opiekun medyczny kształcących się w ramach kwalifikacji Z.04, MS.04, MED.03)

Wszystkie szczegóły i informacje związane z rekrutacją do projektu znajdują się na stronie:

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html

Kurs odbywać się będzie w ramach projektu realizowanego przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia (Lider projektu) w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Partner projektu)

Część teoretyczna w formie e-learningu jest opracowywana przez partnera projektu.

Część praktyczna odbywać się będzie w wybranych w ramach przetargu placówkach. My, jako szkoła mamy nadzieję, że również u nas!