Pytania dotyczące egzaminu proszę kierować na maila m.szczeblewska@nauka.etczew.eu

 

UWAGA! OSOBY, KTÓRE W SESJI CZERWCOWEJ CHCIAŁYBY POPRAWIAĆ EGZAMIN ZAWODOWY ZE STYCZNIA 2024r. PROSZONE SĄ O NIEZWŁOCZNE ZŁOŻENIE DEKLARACJI. OSTATECZNY TERMIN DO 4 KWIETNIA 2024.

 


 

KOMUNIKAT CKE CO MOŻNA WNIEŚĆ NA EGZAMIN? (LATO 2024)

PISEMNY 

PRAKTYCZNY 

 


 

HARMONOGRAM WEWNĘTRZY SZKOŁY (LATO 2024)

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 


WYNIKI PO SESJI LATO 2024

Wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji LATO 2024 podobnie jak w poprzednich sesjach będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO 30 SIERPNIA 2024r. od godziny 10.00.

Odbiór certyfikatów i dyplomów możliwy od 9 września 2024r.

 

WYNIKI PO SESJI ZIMA 2024

Wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji ZIMA 2024 podobnie jak w poprzednich sesjach będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO 27 MARCA 2024r. od godziny 10.00.

Odbiór certyfikatów i dyplomów możliwy od 8 kwietnia 2024r.

 


 

Kwalifikacje, dla których zadania na egzaminie praktycznym są JAWNE (rok szkolny 2023/2024)

 


 

Składanie deklaracji na egzamin zawodowy 

 

sesja ZIMA 2024 – Deklaracje należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2023r. 

sesja LATO 2024 – Deklaracje należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2024r. 

 


 

INFORMATORY dla poszczególnych zawodów

technik sterylizacji medycznej

opiekun medyczny (dot. MSZ)

opiekun medyczny (dot. LO – KKZ)

opiekunka dziecięca

terapeuta zajęciowy

technik masażysta

asystentka stomatologiczna

higienistka stomatologiczna

technik administracji

technik usług kosmetycznych


EGZAMIN ZAWODOWY
Do egzaminu zawodowego przystępują:
a. uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami,
b. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi
w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
c. uczniowie techników,
d. słuchacze szkół policealnych,
e. słuchacze branżowych szkół II stopnia.


INFORMUJEMY, ŻE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO JEST OBOWIĄZKOWE DLA UCZNIÓW/SŁUCHACZY WW. SZKÓŁ.
Przystąpienie ucznia i słuchacza do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły odpowiednio roku szkolnym lub semestrze jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.