EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (sesja czerwiec-lipiec 2020)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla Szkoły Branżowej I Stopnia potrwa od 22 czerwca br. do 06 lipca br.

Uczniu ! Zapoznaj się z terminem egzaminu –> link

Każdy zdający w części pisemnej oraz praktycznej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́. W przypadku egzaminu w części praktycznej uczeń powinien mieć własne przybory:

AU.22 – Obsługa magazynów: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Termin ogłoszenia wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 31 sierpnia 2020r.