Nabór ciągły!

Zgłoszenia przyjmujemy na adres email ckz.nauka-projekty@wp.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Biuro szkoleń tel. kom. 504 275 946 – Żaneta Domke

  • Kurs uzupełniający dla opiekunów medycznych  → KLIK
  • Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym → KLIK
  • Kurs dla asystenta/ tki nauczyciela w żłobku lub przedszkolu;
  • Kurs dla sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej;
  • Kurs: jak założyć i prowadzić własną firmę?;
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu → KLIK
  • Kurs kierownik/wychowawca wypoczynku → KLIK
  • Inne według zapotrzebowania.

W załączniku REGULAMIN PROJEKTU „(Po)morze możliwości” realizowanego w naszej placówce.