Ważne informacje dla absolwentów- maturzystów 2019/2020

DODATKOWE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R. ZE WZGLĘDU NA COVID-19 . 1.Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021…

Szczegóły

#szkoła pamięta

„Szkoła pamięta” to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy MEN, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. Młodzi ludzie ze swoimi opiekunami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla danej wspólnoty. Zachęcamy wszystkich do podejmowania różnych działań, których celem jest upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych. Nasza szkoła w tym roku szkolnym…

Szczegóły

Bezpłatny kurs języka angielskiego

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: pracujące i zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego w wieku 18 lat i więcej Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe (formularz zgłoszeniowy oraz podpisaną umowa w 2-ch egzemplarzach) i dostarczyć je do Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA (pok. nr 2 lub sekretariat) . Dokumenty…

Szczegóły