Bezpłatny kurs języka angielskiego

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: pracujące i zamieszkujące na obszarze województwa pomorskiego w wieku 18 lat i więcej Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe (formularz zgłoszeniowy oraz podpisaną umowa w 2-ch egzemplarzach) i dostarczyć je do Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA (pok. nr 2 lub sekretariat) . Dokumenty…

Szczegóły

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIAMI, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W STREFIE CZERWONEJ OD PONIEDZIAŁKU 19.10.2020 KONSULTACJE PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE W SZKOLE BRANŻOWEJ ORAZ LICEUM DZIENNYM BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W FORMIE ZDALNEJ (PRZEZ PLATFORMĘ LIBRUS) ORAZ TELEFONICZNEJ (POD NUMEREM +48 660 683 910). ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KONSULTACJI STACJONARNIE W CKZ NAUKA. W CELU ODBYCIA KONSULTACJI „NA MIEJSCU” PROSZĘ WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ…

Szczegóły

Nauka zdalna

W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIAMI, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W STREFIE CZERWONEJ OD PONIEDZIAŁKU 19.10.2020 ZAJĘCIA W SZKOLE BRANŻOWEJ ORAZ LICEUM DZIENNYM BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZDALNIE – ONLINE WG OBOWIĄZUJĄCEGO DOTYCHCZAS PLANU LEKCJI. UCZNIOWIE LOGUJĄ SIĘ POPRZEZ PALTFORMĘ CLASSROOM, MEET ORAZ LIBRUS. ZAJĘCIA LEKCYJNE TRWAJĄ 30 MINUT. NAUCZYCIEL NORMALNIE SPRAWDZA OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH. KTO Z PAŃSTWA NIE PAMIĘTA LOGINU I…

Szczegóły

14 października -DEN

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracowników szkoły , administracji i obsługi. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.