Dofinansowanie do zakupu podręczników

Dotyczy: Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w latach 2020/2022: Projekt ww. programu zakłada, że pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych objęci zostaną uczniowie: słabowidzący niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,…

Szczegóły

Matura w terminie poprawkowym

Matura poprawkowa 2021 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony 24 sierpnia 2021r. Będą mogły do niego przystąpić osoby, które nie zdały tylko jednego przedmiotu obowiązkowego. Matura zaczyna się o godzinie 9.00, w szkole zbiórka o godzinie 8.30. Wszystko odbywa się w reżimie sanitarnym, prosimy o przyniesienie własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatorów.

Szczegóły

Szczepienia dla uczniów szkół dziennych – „szczepimy się”

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze…

Szczegóły